Utracić kontrole to horror

Utracić kontrole to horror

współczesnego człowieka. Trzeba ją więc, tracić w sposób kontrolowany! Gra w abstrakcję jest aktywnością a ruch partnera jest utratą kontroli! Nasz umysł przestaje kontrolować zaczyna towarzyszyć...

Czytaj całość

Gra ta nie pozostawia nikogo obojętnym.

Gra ta nie pozostawia nikogo obojętnym.

Możesz na początku nudzić się, cynicznie uśmiechać lub mistycznie przesadzać. Nie ma to wszystko znaczenia. Jeśli przyjmiesz jej reguły (a raczej brak reguł) na pewno poczujesz to, o co przez wieki kłócili się filozofowie natury ludzkiej.

Czytaj więcej

Barakowało mi jakiejś perspektywy

Barakowało mi jakiejś perspektywy

Myślę, że Gra w abstrakcję musiała się narodzić w Polsce, Nigdy wcześniej nikt nie przechodził na tak masową skalę takiego eksperymentu. Przejścia od pozornie realnego socjalizmu do boleśnie realnego kapitalizmu.

Czytaj więcej

Kup teraz swój obraz

Kup teraz swój obraz

Ze względów higieny duchowej nie mogę grać częściej niż 10 razy w roku. To co dla Ciebie może być niezwykłym przeżyciem i wglądem w istotę wszechświata, dla mnie jest nadwyrężaniem swojej osobowości, gdy czynie to nad miarę staje si jak sportowiec wyczynowy narażony na kontuzję -duchową, słowem destabilizację. Możliwości Gry są więc ograniczone! Dlatego Gier nie może być zbyt dużo i nie mogą być tanie. Zanów Grę w abstrakcję, już teraz, sprawdź wolne terminy.

Do sklepu

O możliwościach Gry

 1. Gracz: Roman Pukar
 2. Gra możliwości
 3. Katalog obrazów Gry
 4. Gra w abstrakcję

Moim darem - talentem jest Grą w abstrakcję, potrafię poprowadzić ją tak, że u jej kresu znajdujemy się w stanie samoorganizującego się systemu! Przejście ze świta racjonalnej codzienności do świata intuicyjnego, opisywanego przeze mnie jako samoorganizujący się system to mój dar! Jestem więc kreatorem samoorganizująłcego się systemu.
Moja rola polega na wyprowadzeniu partnera z racjonalnego poczucia codzienności i wprowadzenia nas w obszar „MY”.

Dzięki temu powstaje obraz wzajemnych relacji!
Poruszam się całkowicie w obszarze intuicji. Wiedzy jaka jest w nas obecna bez wysiłku, ale jest trudna do zdefiniowana. Potrzeba do tego swobodnego wnikliwego umysłu! Który w oparciu o niestandardowe procedury wytworzy intelektualne rozumienie doświadczenia. Gra w abstrakcję, to moja metodologia poznania. Powtarzana, kolekcjonowana w postaci obrazów Gry i analizowana, pomaga mi rozumieć świat także w tej sferze jaka jest wielką tajemnicą.

Jednocześnie jestem aktywnym projektantem i artystą tworzącym swoje obrazy wizje, fotografującym, czasem robiącym video.

Strona autorska Roman Pukar>>

Strona Gra możliwości jest ofertą Gry, jej zastosowaniom w przestrzeni społecznej.

Możliwości osobiste

 • Zagraj swój obraz, to pełnokrwiste dzieło sztuki z opisem i kontekstem.
 • Stajesz się partnerem i współtwórcą. Masz swój unikalny obraz! Unikalne doświadczenie i dokumentacje Gry.
 • Kolejny, krok, to Twoja kolekcja Gry w abstrakcję. Wkład w myśli rozważania nad Estetyką Dialogu. - Zobacz kolekcję Oleny Levchenko >> Językoznawcy ze Lwowa>>

Perspektywa społeczna

 • Opowieści o praktyczności samorganizującego się systemu. Wiele rzeczy widać dopiero Gdy zestawi się ze sobą wiele Gier, porówna ich kompozycje, przebieg a także czas trwania. Widać wówczas co umyka nam w codzienności..
 • Praktyczne warsztaty dla małych grup, do 12 osób. We wprowadzeniu zdradzam, kilka istotnych technik współtworzenia, na końcu wszyscy jesteśmy samoorganizującym się systemem. Pomaga budować rzeczywiste więzi w grupie, przekraczać, stare nastawienia, okazywać pozytywny horyzont współpracy. Ujawnia i reguluje relację pomiędzy JA a MY.
 • Kto to jest My, to perspektywa intelektualna, potrzebna bo niedoceniana.

Strona Gra możliwości >>, zapoznaj się z praktycznymi, komercyjnymi zastosowaniami Gry w abstrakcję.

Jedyna kolekcja Obrazów Gry w abstrakcję. Obrazów wzajemnych relacji. Od pierwszej spontanicznej Gry czuje, że to jest ważne, opisuje je, kataloguje i gromadzę. Teraz z perspektywy niemal 30 lat twórczej pracy i ponad 200 skatalogowanych obrazów, dysponuje materiałem do porównań i opracowań. Trwają pracę nad Estetyką dialogu.

 • Ponad 200 obrazów Gry
 • Podział na okresy: prywatny, publiczny, refleksyjny, obecny: Czas Gry.
 • Prezentacja partnerów "Czasu Gry". Ten okres uznaje za graniczny, świadomy siebie i swoich możliwości.

  Katalog Gry w abstrakcję, organizacja:

 • Skoro, podpisałeś się pod Grą, prezentuje Ciebie jako partnera.
 • Jeżeli chcesz posiadać pełny profil, zarejestruj się i uzupełnij go.
Strona katalogu Gry w abstrakcję >> jeżeli kiedykolwiek Grałeś, wejdź i zarejestruj się.

Strona Gra w abstrakcję, to najstarsza strona o Grze, jest jej zapisem, gromadzeniem obrazów, opisów, tekstów, refleksji.

 • Ta Gra nie ma żadnych reguł, nie pozwalam, też na ustalanie jakichkolwiek kierunków działania. To jest samoorganizujący się system.
 • Nie można jej zaplanować, kontrolować, realizować a jednak działa i prowadzi do odczuwania siebie jako części MY.!
 • Jej cechą jest aktualność i wszechstronność.
 • Trzeba gromadzić materiały, by potem móc je porządkować. Ta strona służy właśnie temu. Gra w abstrakcję.art.pl jest zasobnikiem gromadzącym obrazy, opisy, komentarze, filmy video itd.
 • Jest zbiorem wszystkich materiałów jakie w Grze się pojawiły.
 • Gromadzi teksty, recenzje i opinie Graczy.
 • Zwiera moja notatki, opisy stanów emocjonalnych jakie Gra wywoływała u mnie na przestrzeni kolejnych okresów.
 • Zawiera okresowe Błogi o Grze.
 • Jest dostępna dla trzech kręgów: publiczny, zarejestrowani i specjalni

Strona Gra w abstrakcję >>